Registration No. Invited for Counseling S3

S.No.Registration No.NameSession
1 447406294MEENAKSHI MONIKAS3
2 438069906Kamalak KannanS3
3 509541996AMBALAVANANS3
4 447276706JAYAPRAKASHS3
5 998506709GIRIPRASATHS3
6 133360967VISHVANATHS3
7 325576516ILAKKIYAS3
8 320471697SOWNDHARIYAS3
9 818749764THANAGANESHAMOORTHIS3
10 241252679Sathiya PriyaS3
11 146530663GIRITHARS3
12 891162287VIKASHS3
13 669979290AJITHS3
14 766056701MAHALAKSHMIS3
15 826293715MonishaS3
16 802026202RUTHRANS3
17 115944592BARATH KUMARS3
18 250362052KEERTHANAS3
19 380602609KarthikeyanS3
20 721294561VALARMATHIS3
21 815070522KAVI PRIYAS3
22 245887861UDHAYAKUMARS3
23 926637983YUVARANIS3
24 444478510THAMARAIKANNANS3
25 914653178ANANTHIS3
26 339698619HARIHARANS3
27 944190230DEVADHARSHINIS3
28 503758166ARUNS3
29 700571306ANBUMANIS3
30 458343605SUGANYAS3
31 148027182VIVEKAS3
32 725854628NAVEENKUMARS3
33 793918531KARTHICKS3
34 764238421DEEPAKS3
35 922888187AnushaS3
36 436774837SHANTHINIS3
37 803504203MUGESHS3
For further information, Please contect to HELP LINE: Tel: 0- 422 - 6611345/6 (09:00 AM to 05:00 PM), Email: ugadmissions@tnau.ac.in